Vyhľadávanie

Nápoveda

OBJEDNÁVKA:

Objednávky v našom internetovom obchode vykonávate prostredníctvom niekoľkých krokov. Po vybratí tovaru, ktorí chcete objednať kliknite na tlačidlo "Kúpiť". Zobrazí sa Vám Nákupný košík v ktorom si môžete upraviť množstvo vybraného tovaru - po každej úprave množstva je potrebné kliknúť na tlačidlo "Prepočítať", aby ste si zaktualizovali výslednú cenu objednávky. Následne môžete buď pokračovať v nákupe alebo prejsť k samotnej objednávke kliknutím na tlačidlo "Zaplatiť".

Otvorí sa Vám karta "Kontaktné údaje". Ak ste už registrovaným zákazníkom, stačí sa prihlásiť pomocou Vášho prihlasovacíeho mena a hesla, ktoré Vám boli zaslané na e-mailovú adresu a Vaše kontaktné údaje už budú predvyplnené (môžete ich však aj zmeniť). Ak ste novým zákazníkom, je potrebné sa zaregistrovať. Vyberte si, či tovar budete objednávať ako súkromná osoba alebo ako firma. Vyplnte Vaše fakturačné údaje (povinné políčka sú označené *), v prípade, že sa Vaša dodacia adresa nezhoduje s fakturačnou, zakliknite políčko "Zaslať tovar na inú adresu" a vyplňte dodacie údaje.

V ďalšom kroku "Spôsob platby a doručenia" si vyberiete spôsob platby a doručenia tovaru (v obidvoch prípadoch je treba kliknúť na spôsob, ktorý ste si vybrali).

V poslednom kroku "Potvrdenie objednávky" si môžete ešte raz skontrolovať všetky potrebné údaje. Ak by ste chceli čokoľvek zmeniť, môžete kliknúť na tlačidlo "Späť". Ak je VašaoObjednávka v poriadku, kliknite na tlačidlo "Odoslať objednávku". Objednávka bude zaznamenaná a Vám bude odoslaný potvrdzujúci e-mail. V prípade, že ste v našom obchode nakupovali prvýkrát, bude Vám spolu s potvrdením objednávky odoslaný aj e-mail s Prihlasovacími údajmi, ktoré si starostlivo uchovajte pre potreby prihlásenia pri ďalšom nákupe v našom obchode. 

 

SPôSOB PLATBY:

Spôsob platby je len jeden - Platba prevodom. Pri tomto spôsobe platby je potrebné uhradiť platbu za objednávku bankovým prevodom z Vášho účtu na účet e-shopu uvedený niižšie - v Úhrade objednaného tovaru. (číslo účtu obsahuje aj e-mail zaslaný po potvrdení objednávky), resp. vkladom na tento účet v ktorejkoľvek pobočke VÚB. Až po pripísaní platby na účet e-shopu bude Vaša objednávka zaradená do procesu spracovania.

 

SPôSOB DORUČENIA:

Spôsob doručenia je len jeden - Poštová zásielka - sú tu však 3 možnosti, v závislosti od teritória (krajiny), kam má byť zásielka doručená. Od toho sa odvíja cena doručenia:

- 1 Eur v rámci SK

- 2 Eur v rámci EU

- 5 Eur mimo EU

Vďaka tomuto spôsobu doručenia si môžete v našom e-shope objednať čokoľvek bez ohľadu na to, odkiaľ ste. Jedinou podmienkou je doručovanie zásielok zo strany Slovenskej pošty do krajiny uvedenej pri dodacej adrese - viď zoznam krajín. V prípade, že chcete zásielku doručiť do krajiny, ktorá nie je v uvedenom zozname, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese info@mmbmg.com a doručenie budeme riešiť individuálne.


DOBA DODANIA:

Doba dodania začína plynúť od momentu prijatia platby za Vašu objednávku na náš účet. V prípade, že objednaný tovar máme na sklade, bude Vaša objednávka vybavená a tovar vyexpedovaný behom 2 pracovných dní.. V prípade, že Vami objednaný tovar (alebo časť Vami objednaného tovaru) na sklade nemáme, sa čas expedície predlžuje o ďalšie 3 dni až 3 týždne, v závislosti od typu objednaného tovaru. Vo výnimočných prípadoch, keď vašu objednávku nie sme schopní vybaviť v stanovenej lehote (napr. mešká dodávka tovaru od výrobcu), Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky o zmene dodacích podmienok.

Výnimku tvoria predpredaje, pri ktorých doba dodania začína plynúť od dátumu spustenia predaja vybraného tovaru, za predpokladu, že platba za tento tovar je do dátumu spustenia predaja prijatá na náš účet.

Skompletizované objednávky zasielame poštou, v deň expedície od nás obdržíte e-mail informujúci o odoslaní zásielky, aby ste vedeli, kedy ju môžete očakávať.


ÚHRADA OBJEDNANÉHO TOVARU

Úhrada vopred Bankovým prevodom:
Po vyplnení a odoslaní objednávky Vám na Vami zadaný e-mail príde Potvrdenie prijatia objednávky, spolu s informáciami o Vašej objednávke. Platbu treba uhradiť vopred na nasledovné číslo účtu (pre zákazníkov platiacich mimo Slovenska uvádzame aj IBAN a SWIFT), ako Variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky:

Číslo účtu:                 2975107253/ 0200
Variabilný symbol:       číslo Vašej objednávky (napr. 2011040101)
Banka:                      VÚB, a.s.
IBAN:                       SK79 0200 0000 0029 7510 7253
SWIFT:                     SUBASKBX
Suma:                       Celková cena uvedená v Potvrdení o prijatí objednávky

Úhrada je možná formou prevodného príkazu z vášho účtu alebo vkladom sumy v najbližšej pobočke VÚB banky. Po prijatí platby na náš účet bude Vaša objednávka zaradená do procesu spracovania.

Tovar, ktorý máme na sklade je pre Vás rezervovaný 7 dní odo dňa odoslania objednávky. Ak do 7. pracovného dňa platba nenabehne na náš účet, je objednávka stornovaná a tovar sa vracia do predaja pre iných zákazníkov. Preto odporúčame uhradiť platbu čo najskôr. Donáška je realizovaná poštou - doporučenou zásielkou 1.triedy. Obdržíte ju v dopoludňajších hodinách, alebo v prípade že Vás pošta nezastihla zanechá Vám lístok s informáciou o uložení zásielky na pošte. Zásielky pošta skladuje 14 dní, potom ich následne posiela naspäť na našu adresu. Informáciu o odoslaní zásielky na Vašu adresu obdržíte od nás e-mailom v deň odoslania.

Súčasťou zásielky bude aj doklad o úhrade objednaného tovaru (faktúra).


STORNOVANIE OBJEDNÁVKY:

Objednávku je možné stornovať do 24 hodín e-mailom zaslaným na info@mmbmg.com, v ktorom je treba uviesť číslo Vašej objednávky. V prípade, že bola objednávka už zaplatená, bude obdržaná suma v plnej výške vrátená do troch pracovných dní zákazníkovi späť na účet.


REKLAMÁCIE:

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Tá sa vzťahuje na knihy, CD, reklamné predmety s výrobnými chybami!! S reklamáciou sa môžete na nás obrátiť telefonicky v pracovných dňoch od 9.oo hod. do 16.oo hod.
na čísle +421 (0) 33 / 64 74 203, mailom na adresu info@mmbmg.com.


PODMIENKY VRÁTENIA PEŇAZÍ:

Tovar, ktorý by ste chceli vrátiť, musí byť úplne neporušený, zabalený a schopný ďalšieho predaja. Tovar musí zákazník odoslať naspäť do 3 dní od jeho prevzatia. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia nami vystavenej faktúry, resp. ústrižku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky. Peniaze vám môžeme vrátiť iba za tovar, nie za poštovné, resp. iné náklady. Vrátený tovar zasielajte bežnou balíkovou poštou, dobierka nebude prijatá. Tovar zasielajte na adresu: M&M Brothers, s.r.o., Hlavné námestie 30/ 11, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika.

Zásielku, ktorá javí známky poškodenia - napr. roztrhnutý obal, deformácie, či diera - v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.


BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ:

Zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne iba pre potreby prevádzkovateľa internetového portálu maduar.com. Vaše dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.

© 2011 M&M Brothers. Všetky práva vyhradené.

www.maduar.com